Leverans

Omfattande, pålitlig, transparent

Säkerhet och kontinuitet är två faktorer som spelar en stor roll för våra affärspartners. Kunderna måste kunna lita på att leveransen är garanterad, oavsett om det gäller enskilda transaktioner eller långvariga avtal. Med vårt globala nätverk och vår egen logistik kan vi erbjuda just denna säkerhet på marknaden.

Vår produktportfölj är främst avsedd för B2B-kunder som finns i hela Europa och bland de mest olika kundgrupperna, t.ex. jordverk, stat och kommuner, pelletsverk eller kraftverk.