Jordverk

Från naturen för naturen

På vintern startar förproduktionen i jordverken för att tillräckligt med planteringsjord ska finnas tillgänglig inför planteringssäsongen på våren. Det är därför viktigt att ha affärspartners  som kan garantera leveransen och erbjuder största möjliga pålitlighet. Vi erbjuder leverans året runt. Detta avtalar vi skriftligen i våra årsavtal med våra leverantörer.

Vår produktportfölj omfattar råbark, terpentintallsbark, täckbark med och utan RAL-certifiering, träfibrer, kompost i bulk eller i säckar samt torv av olika kvalitetsnivå och kornstorlek, i bulk eller i storbalar, med leverans per lastbil eller på vattenväg.