Biomassa

är vårt element.

Biomassa – i stort sett den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restmaterial från jord- och skogsbruk – är en viktig förnybar råvara. Som förnybar energikälla är biomassa ett viktigt inslag i energiomställningen med fördelen av CO2-neutral resp. CO2-snål energiproduktion. 

Förnybar energi, hållbarhet och förnybara råvaror är kärnan i vår verksamhet. Som tysk marknadsledare och stor europeisk aktör inom den internationella bulkgodssektorn har vi stor erfarenhet inom området förnybar energi, särskilt biomassa. Sedan över 25 år tillbaka fokuserar vi på att tillhandahålla tjänster och strukturera handeln mellan råvaruproducenter och aktörer inom material- och energiåtervinning.

Vi använder biomassa och förser kraftvärmeverk med bränslen som träflis, returträ och avverkningsrester och levererar också högkvalitativa jordförbättrare i form av täckbark, flis eller strö.

Biomassa