RDF-råmaterial

Värdefullt ersättningsmaterial

Beskrivning

Som RDF-råmaterial betecknas vanligtvis sådant avfall som till största delen består av folieplastmaterial med en kvalitet som inte räcker till för återanvändning. Dessa plastmaterial bearbetas vidare i flera steg och omvandlas till ett högkvalitativt ersättningsbränsle för traditionella fossila bränslen som kol eller eldningsolja.

EBS-Dokumentation-Abfall-19-12-12-Stand-21.1.15-Fa.-Brüning-003

Ursprung

Icke-återvinningsbara rester från sorteringen av lättförpackningar, produktionsrester från industrin, lätt fraktion från sorteringen av kommersiellt avfall

Återvinning

Av råmaterialet tillverkas ersättningsbränsle som används för sameldning i kolkraftverk och cementproduktionen.

EBS-P1144519

Kontakt