Biprodukter från sågning

Värdefulla trärester för vidare bearbetning

Vid sågning uppstår trärester och det materialet tar vi vara på. Med vår erfarenhet inom flis från sågverk, kapvirke, såg- och frässpån levererar vi råvarorna till trämaterial- och pelletsindustrin