Flis från sågverk

Värdefull biprodukt

Ursprung

  • Biprodukt som bildas i profilerings- och reduceringssågverk

Återvinning

  • materiellt i cellulosaindustrin, trämaterial- och pelletsproduktionen, som täckmaterial inom hortikultur och skogsbruk, vid stora evenemang etc.
  • termiskt i småskaliga värmeanläggningar <1,5 MW, värmeanläggningar för biomassa och kraftvärmeverk för biomassa

Egenskaper

  • Vattenhalt: 35–60 %, beroende på årstiden
  • Värmevärde: 2,3 GJ/ton
  • Kornstorlek: G30/G50
  • barkfri
woodchips_01

Certifiering

  • PEFC
  • FSC®

Kontakt