Gran / tall

Funktionell och dekorativ

Täckbark av tall eller gran – båda övertygar med sina specifika egenskaper. 

Gran

Det gynnsamma alternativet

Täckbark av gran är det gynnsamma och dekorativa alternativet till tallbark. Den pryder rabatter och ger liv åt markytan.

Granbark har en trådig struktur. Dessutom är den mörkare och tunnare än tallbarken. Granbarkens pH-värde är svagt surt till neutralt. För de flesta växterna är detta pH-värde en fördel eftersom det gör att de nödvändiga näringsämnena blir fritt tillgängliga i jorden.

Täckbark av tall utmärker sig genom bra kvalitet och beständighet – men inte bara av ekologiska skäl, utan den är också dekorativ med sin röd-bruna färg, särskilt i kontrast till gröna löv eller ljusare gångbeläggningar. Tallbarken fungerar som täckning både på en större yta i offentliga områden och i den mindre rabatten, beroende på vilken grovlek man väljer. 

Genom den höga halten kåda och materialets tjocklek är tallbarken mycket väderbeständig och vattenavvisande. Ändå ruttnar barktäckningen naturligt och detta olika snabbt, beroende på barklagrets tjocklek. Materialet måste alltså fyllas på eller ersättas individuellt beroende på situationen.

Tall

Ädel och beständig

Lech bark

Ren granbark från södern

I Münchenområdet erbjuder vi en produkt av 100 % regional granbark, Lech barken. Den har samma kvalitativa egenskaper som tallbark och tillhandahålls både som råbark och som täckbark.

Kontakt