Hushållsavfall/kommunalt avfall

Mer än bara sopor till tippen

Beskrivning

Kommunalt avfall är allt avfall från kommunal insamling, dvs. från hushållen. Avfallet består av allt som passar i soptunnan, dvs. matrester, plast, papper, glas, textilt material, gummi och mineraliska beståndsdelar. 

Ursprung

Kommunal avfallsinsamling ”svarta tunnan”

Återvinning

Energiåtervinning för energiproduktion eller upparbetning i en anläggning för mekanisk-biologisk behandling av avfallet. Där stabiliseras den organiska andelen genom en ruttnings- och siktningsprocess för att därefter deponeras. Resterna förbränns för energiutvinning.

Kontakt