Tall

Artrikt barrträd

Ursprung

Tyskland och övriga Europa, från:

  • sågverk
  • pappersproduktion
Kiefernrinde Ansicht

Egenskaper

  • tallbark övertygar med särskilt god kvalitet och beständighet
  • grövre struktur än granbark
  • optiskt attraktivare tack vare röd-brun färg

Användning

  • råvara för produktion av täckbark och barkmull
  • marktäckning för större ytor
  • bränsle i kraftvärmeverk för biomassa 
  • Som alternativ till ren tallbark erbjuder vi också en blandning av tall- och granbark.

 

  • I Münchenområdet erbjuder vi dessutom produkter av lärkbark. Lärkbark har samma kvalitativa egenskaper som tallbark och är lika populär.

Kontakt