Barkmull och kompost

Organiska jordförbättrare

Oavsett om man använder barkmull eller kompost – med organisk gödsel kan förbrukningen av mineralisk gödsel minskas. Organiska gödselmedel har många fördelar och bidrar till att förbättra jordstrukturen. Växterna kan lättare bryta igenom jordlagren och blir stabilare. Rötterna gör också att jorden blir mindre känslig för erosion som orsakas av vind eller regn. 

Dessutom kan substanserna i barkmullen förhindra skadedjur och tillväxten av ogräs. Med hjälp av organiska gödselmedel anrikas värdefulla näringsämnen som kväve, kalium, fosfat, kalcium, magnesium och även svavel i jorden. Det är tack vare denna försörjning med näringsämnen som växterna kan utvecklas optimalt.

Barkmull

 

Målgrupp

Hortikultur och jordbruk, trädskolor, jord- och substratindustrin

Egenskaper

Barkmull kan lagra näringsämnen och frige dem igen efter behov (buffring). Den förser växter med alla viktiga makro- och mikronäringsämnen och säkerställer en viss stabilisering av pH-värdet. Dessutom utgör den en strukturstabil tillsats som förbättrar dränaget i finkorniga substrat.

Mull är en värdefull tillsats för jord och substrat och luckrar grundligt upp jorden. Till skillnad från täckbark innehåller barkmull ingen garvsyra.

 

 

 

Kornstorlek/Certifieringar

  • Olika kornstorlekar 00–10 mm och 00–20 mm
  • Alla barkprodukter kan fås med RAL-certifiering, dvs. de motsvarar kraven från RAL Deutsches Institut für Gütesicherung och Kennzeichnung.
  • Vi erbjuder även barkmull som inte är certifierad och vars kvalitet ändå övervakas genom analyser.
  • Barkprodukterna levereras i lösvikt.

Certifieringar >>

Kompost

 

Målgrupp

Hortikultur och jordbruk, trädskolor, jord- och substratindustrin

Egenskaper

Den kontrollerade komposteringen ger materialet en jordartad konsistens.

Komposten främjar den biologiska jordaktiviteten eftersom den anrikar värdefulla näringsämnen i jorden och lagrar vatten. På så vis kan växterna utvecklas optimalt.

 

 

 

Kornstorlek/Certifieringar

  • Olika kornstorlekar 0–10 mm, 00–15 mm, 00–20 mm och 00–40 mm
  • RAL-certifierad produkt, uteslutande av växtavfall från landskaps-, trädgårds- och parkskötsel
  • Vi tillhandahåller även ocertifierad kompost.
  • Kompost från olika tillsatser
  • Vi kan tillhandahålla både halvmogen kompost och mogen kompost.
  • Barkprodukterna levereras i lösvikt.

Kontakt