Sågspån

Träavfall för industri och djur

Ursprung

Sågspån kan definieras helt allmänt som småkornigt träavfall som uppstår vid sågning av virke.

000spaene

Egenskaper

  • av barrträ
  • med eller utan bark

Användning

  • pellets- och trämaterialindustrin, bland annat för produktion av pellets och träskivor eller, tillsammans med cement, som träbetong 
  • som strö i djurskötseln
pelletsdetail
Hendrik1

Certifieringar

  • PEFC möjlig

Kontakt