FÖRETAG

Vår verksamhet

Vi är marknadsledande på den tyska marknaden och har specialiserat oss på handel med bulkgods för energiutvinning. Tack vare vårt täta nätverk kan vi snabbt och effektivt reagera på marknadsförändringar, både inhemska och internationella. 

Vi erbjuder våra affärspartners och kunder tillförlitlig leverans och avfallshantering och dessutom logistik som vi själva tillhandahåller. Vi har en stark fokus på en hållbar utveckling och kvalitet och agerar alltid rättvist, lagenligt och enligt riktlinjerna.

Det grundläggande uppdraget

Mål för framtiden

1. Vi förstår våra partners verksamhet och förutser deras behov.

2. Vi professionaliserar vårt agerande som ledare.

3. Vi genererar 50 % av vår bruttovinst med internationella varuflöden i minst 35 länder. 

4. Vi bygger kontinuerligt ut vår verksamhet på vår hemmamarknad Tyskland. 

5. Vi fokuserar på vår centrala kompetens.

6. Minst 50 % av vår omsättning är säkrade på medellång och lång sikt. 

7. Vi ökar vår effektivitet och professionalitet genom digitala applikationer

8. Vi växer även genom uppköp.

9. Vi genererar en omsättning på 220 miljoner EUR och ett EBITDA på 5%.