Täckbark

Endast det bästa till marken

Täckbark är en jordförbättrare av obehandlad, mald bark och används för att täcka marken kring växter. Redan ett lager på 5-10 cm skyddar marken mot uttorkning och förhindrar ogräs.

För täckbark används olika barrträslag (tall, gran eller pinje) och levereras i olika kornstorlekar.

UNDERTRYCKNING AV OGRÄS

Täckbark lämpar sig idealiskt för täckning av plantsängar. Genom detta hämmas ogrästillväxten, dessutom får man samtidigt en visuell fördel i trädgården.

KLIMAT FÖR SMÅ ORGANISMER

Täckbarken förändrar klimatet i marken – idealiskt för mikroorganismer och små livsformer som gör trädgårdsjorden ännu bördigare.
Plantsängstäckning

GÖDSEL

Att täcka planterade områden med barkkompost säkerställer en långvarig gödsling av jorden, eftersom värdefull humus uppstår under långsam nedbrytning av barken. Humus innehåller näringsämnen för en sund växttillväxt och förbättrar markstrukturen och fungerar därmed som komplett gödningsmedel.

DEKORATION

Redan när det gäller optiken har täckbarken en härlig effekt och lämpar sig därför idealiskt för anläggning av naturnära trädgårdar och större grönytor.

MARKSKYDD

Om marken täcks med bark bildas ett varmfuktigt klimat som på sommaren förhindrar att plantsängarna torkar ut för snabbt och på vintern skyddar dem mot kylan. Täckbarken är alltså en allroundprodukt när det gäller skydd av trädgårdsjorden och ett måste för naturnära anläggning av grönytor.

Kvalitetsbevis

RAL-certifiering

I Mölln producerar vi RAL-certifierad täckbark som alltså uppfyller kraven för RAL-kvalitetsstandarden Substrat till växter. 

Certifieringar >>

pinebark

Terpentintall

Terpentintall

barkmulch1

Gran / tall

Gran / tall

Kontakt