Halmpellets

Helt enkelt givande

Ursprung

Pelletsen tillverkas av torr och mögelfri halm. Halmen mals sönder till ett fint mjöl som sedan pressas till pellets med värme och tryck. Enkel hantering, låg dammutveckling, liten gödsel – det är bara tre av skälen till vår ströpellets popularitet.

Halmpellets kontakt
Strohpellets-IMG_1175

Egenskaper

Vår halmpellets är en ren naturprodukt. Genom uppvärmning under tillverkningsprocessen säkerställs att produkten är fri från mögel och bakterier. Vi avstår medvetet från syntetiska tillsatser. Halmpelletsen är därför helt ofarlig för djur och människa, i synnerhet när det gäller allergier. Eftersom materialet är mycket torrt och starkt komprimerat har det en bra uppsugningsförmåga och neutraliserar dessutom störande lukter. Låg dammutveckling påverkar klimatet i hela stallet positivt. Materialet har ännu högre uppsugningsförmåga än t.ex. halm eller spån. Därför är halmpelletsen mycket dryg och på sikt mer kostnadseffektiv än andra ströprodukter. Dessutom går det snabbare att mocka och materialet är enklare att hantera. Gödseln komposteras fullständigt inom ca 8 veckor.

Användning

Halmpellets lämpar sig särskilt som hästhalm tack vare sina unika egenskaper. Halmpelletsen, som hästarna i sin box maler sönder steg för steg, påverkar hovarnas friskhet positivt. Större gång- och liggkomfort främjar också hälsan hos mindre djur. Det mjuka underlaget minskar halkrisken för höns och tack vare den enorma uppsugningsförmågan förblir underlaget alltid torrt.

Kontakt