Tyskland och Europa

Vi är på väg!

Tillförlitligt

ända till sista metern

Rätt vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, i rätt kvalitet, rätt mängd och till rätt pris – det är detta som är perfekt logistik. Som en del av en företagsgrupp som i åratal har specialiserat sig på transporter och logistik inom Tyskland och övriga Europa vet vi vad våra kunder och samarbetspartners prioriterar.

Bulkgods för energiutvinning är något vi hanterar varje dag och vi är experter på hantering av lastbilar med walking floor. Självklart ordnar vi även de flesta andra typer av transport åt dig.

Kvalitet, säkerhet, transparens och förtroende – tillsammans med våra stabila priser, mångåriga erfarenhet och optimerade arbetsprocesser – utgör grundvalen för ett givande samarbete. Vi följer missionen:

”Vi ser till att våra kunder blir fria från alla bekymmer.”

logistics

Transportmedel

Transportmedel

BL20

Transporterat gods

Transporterat gods

Vi förstår varandra

i hela Europa

Tack vare moderna system är det idag nästan inte nödvändigt längre att lastbilschaufförerna har direkt kontakt med personer på ditt företags areal. Genom noggranna instruktioner förbereds alla nödvändiga steg digitalt för våra chaufförer – i välstrukturerad form och begripligt för alla, i förekommande fall på respektive nationalspråk. På så vis tillhandahåller vi inte bara bästa möjliga material utan även bästa möjliga service. 

Kontakt