Dataskydd

1. Dataskydd i ett nötskal

Allmänna upplysningar

De efterföljande upplysningarna ger dig en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas till att identifiera dig personligen. Utförlig information angående dataskydd framgår av vår dataskyddspolicy som du hittar i anslutning till denna text.

Dataregistrering på vår webbsida

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats? Databearbetningen på denna webbsida sköts av webbsidans ägare.

Brüning-Holding GmbH
Auf der Muggenburg 44
28217 Bremen

Ombud: Verkställande direktör med rätt att teckna firman och ansvarig för webbplatsens innehåll:

Arnd Brüning, Rolf Henken & Matthias Mecking

Coordonnées :
Téléphone: +49 421 – 64361 0
Fax: +49 421 – 64361 940
E-Mail:

Hur samlar vi in dina uppgifter? Dina uppgifter samlas dels in genom att du ger dem till oss. Det kan t.ex. handla om uppgifter som du skriver in i ett kontaktformulär. Andra uppgifter registreras automatiskt av våra datorsystem när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tiden när webbsidan lästes). Dessa uppgifter samlas automatiskt in när du besöker vår webbplats. Vad använder vi dina uppgifter till? En del av uppgifterna samlas in för att webbplatsen ska kunna tillhandahållas felfritt. Andra uppgifter kan användas till analys av ditt användarbeteende. Vilka rättigheter har du i samband med dina uppgifter? Du har rätt att utan kostnader när som helst informeras om dina lagrade uppgifters ursprung, mottagare och syfte. Du har dessutom rätt att få uppgifterna rättade, blockerade eller raderade. För detta samt för svar på ytterligare frågor angående dataskydd kan du när som helst kontakta oss under den adress som anges på undersidan Utgivare. Dessutom har du rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och tredje parts verktyg

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende komma att utvärderas statistiskt. Detta görs med hjälp av kakor och så kallade analysprogram. Ditt surfbeteende analyseras vanligtvis anonymt och kan inte spåras till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du kan läsa detaljerad information om detta i nedanstående dataskyddspolicy. Du kan invända mot denna analys. Vilka invändningsmöjligheter som finns beskrivs i denna dataskyddspolicy.

2. Allmänna upplysningar och obligatorisk information

Dataskydd

Denna webbplats ägare tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser samt denna dataskyddspolicy. När du använder webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas till att identifiera dig personligen. I denna dataskyddspolicy förklarar vi vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Dessutom förklarar vi hur och i vilket syfte vi gör detta. Vi vill påpeka att dataöverföringen i internet kan ha säkerhetsluckor (t.ex. vid kommunikation per e-post). Det är inte möjligt att skydda uppgifter fullständigt mot att tredje part kan få tillgång till dem.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarigt för databearbetningen på denna webbplats är:
Brüning-Holding GmbH Auf der Muggenburg 44
28217 Bremen

Representerat av: Verkställande direktör med rätt att teckna firman och ansvarig för webbplatsens innehåll:

Arnd Brüning, Rolf Henken & Matthias Mecking

Coordonnées :
Téléphone: +49 421 – 64361 0
Fax: +49 421 – 64361 940
E-Mail:

Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t. ex. namn, e-postadresser och liknande).

Återkallelse av samtycke till databearbetning

För många databearbetningsmoment behövs ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett givet samtycke. Det räcker att meddela oss i ett enkelt mejl. Återkallandet påverkar inte lagligheten av behandling under tiden innan samtycket återkallas.

Rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelse av dataskyddsbestämmelserna har den registrerade personen rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Behörig tillsynsmyndighet i dataskyddsfrågor är det regionala dataskyddsombudet i det förbundsland där vårt företag har sitt säte. En lista över dataskyddsombuden samt deras kontaktuppgifter kan laddas ner på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links- node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifterna som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade i ett allmänt använt, maskinläsbart format, antingen till dig själv eller till en tredje person. Om du begär att uppgifterna ska överlämnas till en annan personuppgiftsansvarig görs detta endast om det är tekniskt möjligt.

SSL- resp. TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiella innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du sänder till oss som webbplatsens ägare, används SSL- resp. TLS-kryptering på webbplatsen. En krypterad uppkoppling kännetecknas av att webbläsarens adressfält byter från ”http://” till ”https://” och ett lås visas i webbläsarfältet. Om SLL- eller TLS-kryptering är aktiv kan uppgifterna som du sänder till oss inte läsas av tredje part.

Tillgång, blockering, radering

Du har rätt att inom ramen för de gällande lagbestämmelserna när som helst begära kostnadsfri tillgång till dina sparade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och uppgiftsbehandlingens syfte, dessutom har du rätt till rättning, blockering eller radering av uppgifterna. För detta samt för svar på ytterligare frågor angående personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges på undersidan Utgivare.

Invändning mot reklam via e-post

Vi invänder härmed uttryckligen mot att de kontaktuppgifter som vi är skyldiga att ange på webbplatsen används för utskick av reklam och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har beställt. Webbplatsens ägare förbehåller sig uttryckligen rättsliga åtgärder om reklam- och informationsmaterial som inte har beställts sänds vill oss, t.ex. via spammejl.

3. Dataskyddsombud

Lagstadgat dataskyddsombud

Vi har utnämnt ett dataskyddsombud för vårt företag. Uwe Rodenbeck BENCHplusX Ladestraße 3a 28197 Bremen Telefon: +49 42130745408 E-post: u.rodenbeck@benchplusx.de

4. Dataregistrering på vår webbsida

Cookies

På webbsidorna använder vi oss delvis av så kallade kakor (”cookies”). Kakorna orsakar inga skador på din dator och innehåller inte några datavirus. Kakorna används för att göra vårt erbjudande användarvänligare, effektivare och säkrare. Kakor är små textfiler som placeras på din dator och sparas i din webbläsare. De flesta kakorna vi använder oss av är så kallade ”sessionskakor”. Sådana kakor raderas automatiskt efter ditt besök. Andra kakor lagras på ditt datasystem tills du raderar dem. De gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare när du besöker vår webbplats nästa gång. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras när kakor ska sparas och endast tillåta kakor i enstaka fall. Dessutom kan du ställa in den så att kakor blockeras i enskilda fall eller generellt samt att automatisk radering av kakor aktiveras när webbläsaren stängs. Om du avaktiverar kakor kan webbplatsens funktionalitet vara inskränkt. Kakor som behövs för att den elektroniska kommunikationen ska kunna utföras eller för att tillhandahålla vissa, av dig önskade funktioner (t.ex. kundvagnsfunktion) sparas med stöd av GDPR artikel 6.1 f som rättslig grund. Webbplatsägaren har ett berättigat intresse att kakor sparas för att tjänsterna ska kunna tillhandahållas på ett tekniskt felfritt och optimerat sätt. I den mån som andra kakor (t.ex. kakor för analys av ditt surfbeteende) sparas behandlas dessa separat i denna dataskyddspolicy.

Serverloggfiler

Webbplatsens provider samlar in och sparar automatiskt uppgifter som din webbläsare överför automatiskt till oss i så kallade serverloggfiler. Det handlar om följande uppgifter:

 • webbläsarens typ och version
 • använt operativsystem
 • referrer-URL
 • den använda datorns värdsnamn
 • serverförfrågans tid
 • IP-adress

Dessa uppgifter sammanförs inte med andra uppgiftskällor. Rättslig grund för uppgiftsbehandlingen är GDPR artikel 6.1 b som medger uppgiftsbehandling för uppfyllande av ett avtal eller åtgärder som föregår ett sådant avtal.

Kontaktformulär

När du överlämnar personuppgifter till oss via ett kontaktformulär sparar vi dessa uppgifter från kontaktformuläret inklusive de kontaktdata som du anger i formuläret för att kunna hantera din förfrågan och för eventuella frågor som uppkommer i anslutning. Dessa uppgifter överlämnar vi inte till tredje part utan ditt samtycke. Uppgifterna från kontaktformuläret behandlas därmed uteslutande på grundval av ditt samtycke (GDPR artikel 6.1 a). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Det räcker att meddela oss i ett enkelt mejl. Återkallandet påverkar inte lagligheten av behandling under tiden innan samtycket återkallas. Vi lagrar de uppgifter som vi har fått via kontaktformuläret tills du begär att uppgifterna ska raderas eller återkallar ditt samtycke eller tills syftet med uppgiftslagringen inte längre är tillämpligt (t.ex. när hanteringen av din förfrågan är avslutad). Obligatoriska lagföreskrifter, i synnerhet lagstadgade lagringstider, påverkas inte.

Registrering på webbplatsen

Du kan registrera dig på vår webbplats för att kunna använda ytterligare funktioner på webbplatsen. De uppgifter som du lämnar används endast för att du ska kunna använda den aktuella tjänsten som du har registrerat dig för. Obligatoriska uppgifter för registreringen måste anges fullständigt. Annars kommer vi att avböja registreringen. För viktiga ändringar, t.ex. avseende erbjudandets omfattning eller tekniskt nödvändiga ändringar, använder vi oss av den e-postadress som du har angett vid registreringen för att underrätta dig. Uppgifterna som du anger vid registrering behandlas på grundval av ditt samtycke (GDPR artikel 6.1 a). Du kan när som helst återkalla ett givet samtycke. Det räcker att meddela oss i ett enkelt mejl. Återkallandet påverkar inte lagligheten av tidigare databehandling. Personuppgifter som vi samlar in i samband med registreringen lagras så länge du är registrerad på webbplatsen och raderas därefter. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

Registrering med Facebook Connect

Istället för att registrera dig direkt på vår webbplats kan du registrera dig med Facebook Connect. Denna tjänst tillhandahålls av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Om du bestämmer dig för att registrera dig med Facebook Connect och klickar på knappen ”Login with Facebook”- / “Connect with Facebook”, vidarebefordras du automatiskt till Facebooks internetplattform. Där kan du logga in med dina användningsuppgifter. Genom detta kopplas din Facebook-profil till vår webbplats resp. till våra tjänster. Genom denna sammankoppling kommer vi åt de uppgifter som du har lämnat på Facebook. Det handlar främst om följande uppgifter:

 • ditt Facebook-namn
 • din Facebook-profilbild
 • din Facebook-titelbild
 • den e-postadress som du har lämnat på Facebook
 • din Facebook-id
 • dina vänlistor på Facebook
 • dina gilla-markeringar på Facebook
 • ditt födelsedatum
 • ditt kön
 • ditt land
 • ditt språk

Dessa uppgifter används för att skapa, tillhandahålla och personifiera ditt konto. Ytterligare information framgår av Facebooks användningsvillkor och Facebooks dataskyddspolicy. Dessa finns på: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ och https://www.facebook.com/legal/terms/.

Kommentarfunktion på webbplatsen

För kommentarfunktionen på denna sida sparas inte bara din kommentar utan även tiden när kommentaren skapades, din e-postadress samt ditt användarnamn om du inte lämnar din kommentar anonymt. Lagringstid för kommentarerna Kommentarerna och tillhörande uppgifter (t.ex. IP-adress) sparas och lagras på vår webbsida tills det kommenterade innehållet tas bort fullständigt eller kommentarerna måste raderas av rättsliga skäl (t.ex. förolämpande kommentarer). Rättslig grund Kommentarerna lagras på grundval av ditt samtycke (GDPR artikel 6.1 a). Du kan när som helst återkalla ett givet samtycke. Det räcker att meddela oss i ett enkelt mejl. Återkallandet påverkar inte lagligheten av tidigare databehandling.

5. Sociala medier

Facebook-Plugins (Like & Share-Button)

På vår webbplats använder vi oss av plugins för det sociala nätverket Facebook som tillhandahålls av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook-plugins kännetecknas av Facebook-logotypen eller ”Gilla”-knappen på våra webbsidor. En översiktslista över Facebook-plugins finns på: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. När du besöker våra webbsidor etableras en direkt förbindelse mellan din webbläsare och Facebook-servern via denna plugin. Genom detta informeras Facebook om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebooks ”Gilla”-knapp när du är inloggad i ditt Facebook-konto, kan du länka innehållen på vår webbplats med din Facebook-profil. Genom detta kan Facebook sammanföra ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som ägare av webbplatsen inte informeras om de överförda uppgifternas innehåll samt deras användning genom Facebook. Ytterligare information om detta framgår av Facebooks dataskyddspolicy på: https://de.facebook.com/policy.php. Om du inte vill att Facebook ska kunna sammanföra ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto på Facebook, bör du logga ut från ditt Facebook-konto.

Instagram Plugin

Vi har integrerat funktioner av tjänsten Instagram på våra sidor. Dessa funktioner tillhandahålls av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Om du klickar på Instagram-knappen när du är inloggad i ditt Instagram-konto, kan du länka innehållen på vår webbplats med din Instagram-profil. Genom detta kan Instagram sammanföra ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som ägare av webbplatsen inte informeras om de överförda uppgifternas innehåll samt deras användning genom Instagram. Ytterligare information om detta framgår av Instagrams dataskyddspolicy på: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn Plugin

På denna webbplats används funktioner av nätverket LinkedIn. Funktionerna tillhandahålls av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Varje gång du besöker en av våra sidor som innehåller funktioner av LinkedIn etableras en förbindelse till LinkedIns servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt våra internetsidor med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIns ”Recommend”-knapp när du är inloggad i ditt konto på LinkedIn, kan LinkedIn sammanföra ditt besök på vår webbplats med dig och ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som ägare av webbplatsen inte informeras om de överförda uppgifternas innehåll samt deras användning genom LinkedIn. Ytterligare information om detta framgår av LinkedIns dataskyddspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING Plugin

På denna webbplats används funktioner av nätverket XING. Funktionerna tillhandahålls av XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Varje gång du besöker en av våra sidor som innehåller funktioner av XING etableras en förbindelse till XINGs servrar. Personuppgifter sparas inte i detta samband såvitt vi vet. I synnerhet sparas inga IP-adresser och användarbeteendet utvärderas inte. Ytterligare information om dataskydd och XINGs Share-knapp framgår av XINGs dataskyddspolicy på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Uppgiftsbehandling genom sociala nätverk

Vi har egna offentliga profiler i sociala nätverk. Vilka nätverk det handlar om beskrivs längre ner. Sociala nätverk som Facebook mm. kan vanligtvis ingående analysera ditt användarbeteende om du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerade innehåll från sociala medier (t.ex. gilla-knappar eller reklambanners). I och med besöket på våra profiler e.d. i sociala medier initieras ett stort antal dataskyddsrelaterade behandlingsprocesser. I detalj: När du har loggat in på ditt konto i ett socialt nätverk och besöker våra sidor i det sociala nätverket kan nätverkets ägare sammanföra detta besök med ditt användarkonto. Dina personuppgifter kan eventuellt registreras även om du inte är inloggad eller inte har ett konto i den aktuella social-media-portalen. Uppgiftsregistreringen kan då exempelvis ske med hjälp av kakor som sparas på ditt datasystem eller genom att din IP-adress registreras. Genom detta kan ägarna av social-media-portalerna skapa användarprofiler där dina preferenser och intressen är deponerade. På så vis kan intresserelaterad reklam visas dig inom och utanför respektive sociala nätverk. Om du har ett konto i det aktuella sociala nätverket, kan intresserelaterad reklam visas på alla enheter som du är inloggad eller var inloggad med. Beakta dessutom att vi inte kan spåra alla uppgiftsbehandlingsprocesser i de sociala nätverken. Beroende på vilket nätverk det handlar om kan därför eventuellt ytterligare behandlingsprocedurer utföras av nätverkens ägarna. Detaljerad information framgår av respektive sociala nätverks användningsvillkor och dataskyddspolicy. Rättslig grund Syftet med våra sidor i sociala nätverk är att säkerställa en så omfattande närvaro på Internet som möjligt. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i GDPR artikel 6.1 f. De analysprocesser som initieras av de sociala nätverken har eventuellt andra rättsliga grunder som ska anges av de sociala nätverkens ägare (t.ex. samtycke i den mening som avses i GDPR artikel 6.1 a). Ansvarig och utövande av rättigheter När du besöker en av våra sidor i sociala nätverk (t.ex. Facebook) är vi och det sociala nätverkets ägare gemensamt ansvariga för de databehandlingsprocesser som initieras av ditt besök. Du kan utöva dina rättigheter (tillgång, rättelse, radering, blockering av behandlingen, överförbarhet och klagomål) principiellt både gentemot oss och gentemot det sociala nätverkets ägare (t.ex. gentemot Facebook). Vi ber dig att beakta att vi inte kan påverka de sociala nätverkens uppgiftsbehandlingsprocesser fullt ut trots den gemensamma ansvarigheten med nätverkens ägarna. Våra möjligheter är på ett avgörande sätt beroende av respektive ägares egna policy. Lagringstid De uppgifter som vi har registrerat direkt på våra sidor i det sociala nätverket raderas när syftet med uppgiftslagringen inte längre är tillämpligt eller tills du begär att uppgifterna ska raderas eller återkallar ditt samtycke. Sparade kakor lagras i din dator tills du raderar dem. Obligatoriska lagföreskrifter, i synnerhet lagstadgade lagringstider, påverkas inte. Vi kan inte påverka hur länge de sociala nätverkens ägare som sparar dina personuppgifter i egna syften lagrar dessa uppgifter. Detaljerad information om detta kan fås direkt av de sociala nätverkens ägare (t.ex. i deras dataskyddspolicy, se nedan). De enskilda sociala nätverken Facebook Vi har en profil på Facebook. Facebook tillhandahålls av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Om du t.ex. klickar på Gilla-knappen när du är inloggad i ditt Facebook-konto, kan du länka innehållen på vår webbplats med din profil. Genom detta kan Facebook sammanföra ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Dina uppgifter överförs eventuellt till USA. När det gäller USA har EU för närvarande inget beslut om adekvat skydd. Vi vill påpeka att vi som ägare av webbplatsen inte informeras om de överförda uppgifternas innehåll samt deras användning. Eventuellt kan även US-myndigheter komma åt dina uppgifter. Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst göra invändningar mot sådan behandling av personuppgifter som avser dig. Närmare information om insamling och användning av uppgifterna genom Facebook, om dina rättigheter i detta samband och om dina möjligheter att skydda din integritet framgår av dataskyddsinformationen på https://www.facebook.com/about/privacy/. Vi har träffat en överenskommelse om gemensam behandling (controller addendum) med Facebook. I denna överenskommelse definieras för vilka uppgiftbehandlingsprocesser vi resp. Facebook är ansvariga när du besöker våra Facebook-sidor. Överenskommelsen kan läsas här: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Du kan själv anpassa dina reklaminställningar i ditt användarkonto genom att klicka på följande länk och logga in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Detaljerad information framgår av Facebooks dataskyddspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/. Instagram Vi har en profil på Instagram. Instagram tillhandahålls av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Om du t.ex. klickar på Gilla-knappen när du är inloggad i ditt Instagram-konto, kan du länka innehållen på vår webbplats med din profil. Genom detta kan Instagram  sammanföra ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Dina uppgifter överförs eventuellt till USA. När det gäller USA har EU för närvarande inget beslut om adekvat skydd. Vi vill påpeka att vi som ägare av webbplatsen inte informeras om de överförda uppgifternas innehåll samt deras användning. Eventuellt kan även US-myndigheter komma åt dina uppgifter. Detaljerad information om hur Instagram behandlar dina personuppgifter framgår av Instagrams dataskyddspolicy: https://help.instagram.com/519522125107875. XING Vi har en profil på XING. Funktionerna tillhandahålls av XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Detaljerad information om hur XING behandlar dina personuppgifter framgår av XINGs dataskyddspolicy: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. LinkedIn Vi har en profil på LinkedIn. Funktionerna tillhandahålls av LinkedIn Ireland Unlimited CompanyWilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Om du t.ex. klickar på Gilla-knappen när du är inloggad i ditt LinkedIn-konto, kan du länka innehållen på vår webbplats med din profil. Genom detta kan LinkedIn sammanföra ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Dina uppgifter överförs eventuellt till USA. När det gäller USA har EU för närvarande inget beslut om adekvat skydd. Vi vill påpeka att vi som ägare av webbplatsen inte informeras om de överförda uppgifternas innehåll samt deras användning. Eventuellt kan även US-myndigheter komma åt dina uppgifter. LinkedIn använder reklamkakor. Du kan avaktivera LinkedIns reklamkakor på följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Detaljerad information om hur LinkedIn behandlar dina personuppgifter framgår av LinkedIns dataskyddspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

På denna webbplats används funktioner av webbanalystjänsten Google Analytics. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder sig av så kallade kakor. Det handlar om textfiler som placeras på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Informationen som kakan genererar om hur du använder vår webbplats överförs vanligtvis till och lagras på en server hos Google i USA. Google Analytics kakor lagras med stöd av GDPR artikel 6.1 f. Webbplatsens ägare har ett berättigat intresse i analysen av användarnas surfbeteende för att kunna optimera både sitt erbjudande på webbplatsen och sin reklam. Anonymisering av IP-adresser Vi har aktiverat funktionen för anonymisering av IP-adresser på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress kortas av av Google i en medlemsstat inom EU eller en annan medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs IP-adressen fullständigt till en server hos Google i USA för att kortas av där. För denna webbplats ägare använder Google denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter över aktiviteterna på webbplatsen och för att utföra övriga tjänster åt webbplatsens ägare i samband med användningen av webbplatsen och internet. IP-adressen som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med övriga uppgifter hos Google. Webbläsarplugins Du kan förhindra att kakorna sparas genom lämplig inställning av din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kan dessutom förhindra att uppgifterna som genereras av kakan och avser din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och behandlas av Google genom att ladda ner och installera den webbläsarplugin som tillhandahålls under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Invändning mot uppgiftsinsamling Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att klicka på följande länk. Genom detta placeras en opt-out-kaka som förhindrar att dina uppgifter samlas in vid senare besök på denna webbplats:

Ytterligare information om hur användaruppgifter hanteras av Google Analytics framgår av Googles dataskyddspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Personuppgiftsbiträde Vi har slutit ett avtal med Google rörande behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträde och följer i alla avseenden de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta bestämmelser när vi använder Google Analytics.

Google Analytics Remarketing

På våra webbplatser används funktionerna Google Analytics Remarketing i kombination med de enhetsövergripande funktionerna av Google AdWords och Google DoubleClick. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Genom denna funktion kan de reklammålgrupper som har skapats med hjälp av Google Analytics Remarketing länkas med de enhetsövergripande funktionerna av Google AdWords och Google DoubleClick. På så vis kan intresserelaterade, personifierade reklambudskap som har anpassats till dig beroende på ditt tidigare användnings- och surfbeteende på ett visst datasystem (t.ex. din smartmobil) visas även på något av dina andra datasystem (t.ex. pekplatta eller persondator). Om du har samtyckt till detta sammanför Google dina webbläsarhistoriker med ditt Google-konto. På så vis kan samma personifierade reklambudskap visas på alla datasystem som du använder för att logga in till ditt Google-konto. Som stöd för denna funktion samlar Google Analytics in användarnas Google-autentiserade ID:er och länkar dessa tillfälligt med våra Google-Analytics-data för att definiera och skapa målgrupper för enhetsövergripande reklam. Du kan invända varaktigt mot enhetsövergripande remarketing/targeting genom att avaktivera personifierad reklam i ditt Google-konto. Använd denna länk till det här: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. De insamlade uppgifterna i ditt Google-konto sammanförs uteslutande baserat på ditt samtycke som du kan lämna eller återkalla i Google (GDPR artikel 6.1 a). Om uppgifter samlas in utan att sammanföras med ditt Google-konto (t.ex. eftersom du inte har något Google-konto eller har invänt mot sammanförandet) är uppgiftsbehandlingen baserad på GDPR artikel 6.1 f. Det berättigade intresset följer av att webbplatsen ägare har ett intresse i en anonymiserad analys av webbplatsens besökare för reklamändamål. Ytterligare information och dataskyddsreglerna framgår av Googles dataskyddspolicy på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords och Google Conversion Tracking

På denna webbplats används Google AdWords. AdWords är ett online-reklamprogram från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (”Google”). Inom ramen för Google AdWords använder vi oss av så kallad Conversion Tracking. När du klickar på en av annonserna som Google har satt in placeras en kaka för Conversion Tracking. Kakor är små textfiler som webbläsaren placerar på användarens dator. Dessa kakor blir ogiltiga efter 30 dagar och används inte till att identifiera användaren personligt. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och kakan inte har gått ut ännu kan Google och vi se att användaren har klickat på annonsen och har vidarebefordrats till denna sida. Varje Google-AdWords-kund får en annan kaka. Kakorna kan inte spåras via AdWords-kunders webbplatser. Informationen som samlats in med hjälp av conversion-kakan används till att generera conversion-statistiker åt AdWords-kunder som har bestämt sig för Conversion Tracking. Kunderna får information om det totala antalet användare som har klickat på deras annons och vidarebefordrats till en webbsida med Conversion Tracking-tag. De får ingen information som användarna skulle kunna identifieras personligen med. Om du inte vill delta i Conversion Tracking kan du invända mot det genom att enkelt avaktivera kakan för Google Conversion Tracking i din webbläsares inställningar. Du tas då inte upp i Conversion Tracking-statistikerna. ”Conversion-kakor” lagras med stöd av GDPR artikel 6.1 f. Webbplatsens ägare har ett berättigat intresse i analysen av användarnas surfbeteende för att kunna optimera både sitt erbjudande på webbplatsen och sin reklam. För ytterligare information om Google AdWords och Google Conversion Tracking se Googles dataskyddspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras när kakor ska sparas och endast tillåta kakor i enstaka fall. Dessutom kan du ställa in den så att kakor blockeras i enskilda fall eller generellt samt att automatisk radering av kakor aktiveras när webbläsaren stängs. Om du avaktiverar kakor kan webbplatsens funktionalitet vara inskränkt.

Google reCAPTCHA

Vi använder oss av ”Google reCAPTCHA” (nedan kallat ”reCAPTCHA”) på våra webbplatser. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). reCAPTCHA används för att kontrollera om det är en människa eller ett automatiserat program som skriver in data på våra webbplatser (t.ex. i ett kontaktformulär). För att göra detta analyserar reCAPTCHA besökarens beteende på grundval av olika kriterier. Analysen börjar automatiskt så snart som vår webbplats besöks. Vid analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adressen, hur länge besökaren stannar på webbplatsen eller vilka musrörelser besökaren gör). De uppgifter som samlas in i samband med analysen vidarebefordras till Google. reCAPTCHA-analyserna pågår fullständigt i bakgrunden. Webbplatsens besökare upplyses inte om att en analys pågår. Rättslig grund för uppgiftsbehandlingen är GDPR artikel 6.1 f. Webbplatsens ägare har ett berättigat intresse i att skydda sina erbjudanden på webben mot otillbörligt automatiskt spioneri och mot spam. Ytterligare information om Google reCAPTCHA och Googles dataskyddspolicy finns här: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

På våra webbplatser använder vi oss av Facebooks besökaraktionspixel Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, nedan kallat ”Facebook”. På så vis kan besökarnas beteende på webbplatsen spåras när dessa har klickat på en reklamannons på Facebook och vidarebefordrats till leverantörens webbplats. Genom detta kan effektiviteten hos reklamannonser på Facebook utvärderas för statistik- och marknadsföringsändamål och framtida reklamåtgärder. För oss som ägare av denna webbplats är de insamlade uppgifterna anonyma, vi har inte möjlighet att dra slutsatser rörande besökarnas identitet. Facebook däremot sparar och behandlar uppgifterna och kan sammanföra uppgifterna med respektive användarprofil och använda dem för egna reklamsyften, i enlighet med Facebooks dataanvändningspolicy . Genom detta kan Facebook möjliggöra reklamannonser på Facebook-sidor samt utanför Facebook. Vi som ägare av webbplatsen kan inte påverka denna användning av uppgifterna. Ytterligare information om skydd av din integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation: https://www.facebook.com/about/privacy/. Du har dessutom möjlighet att avaktivera remarketing-funktionen ”Custom Audiences” i avsnittet om inställningar för reklamannonser på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen . För detta måste du vara inloggad på Facebook. Om du inte har ett konto hos Facebook kan du avaktivera användningsbaserad reklam från Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliances webbplats: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevuppgifter

Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet som erbjuds på vår webbplats behöver vi din e-postadress samt vissa uppgifter som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är ägaren till den angivna e-postadressen och samtycker till att motta nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller är frivilliga. Vi använder dessa uppgifter endast för utskicket av den beställda informationen och överlämnar dem inte till tredje part. Uppgifterna som du anger i indatamallen för beställning av nyhetsbrevet behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (GDPR artikel 6.1 a). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att uppgifterna och e-postadressen lagras och används till utskick av nyhetsbrevet, t.ex. via ”avbeställningslänken” i nyhetsbrevet. Återkallandet påverkar inte lagligheten av tidigare databehandling. De personuppgifter som du har lämnat för att kunna motta nyhetsbrevet lagras hos oss tills du avbeställer nyhetsbrevet. Därefter raderas de. Uppgifter som vi har sparat i andra syften (t.ex. e-postadresser för medlemszonen) påverkas inte av detta.

Newstroll

För att säkerställa att nyhetsbrev bara skickas ut med mottagarens samtycke använder vi oss av proceduren med så kallad double opt-in (DOI). Denna procedur innebär att potentiella mottagare anmäler sig till nyhetsbrevet och därefter får ett bekräftelsemeddelande där de har möjlighet att bekräfta anmälningen på ett rättsligt verksamt sätt. E-postadressen tas endast upp i sändlistan om anmälningen till nyhetsbrevet bekräftas. Vi använder dessa uppgifter endast för utskicket av den beställda informationen. Som programvara för utskick av nyhetsbrev använder vi newstroll.de. Dina uppgifter vidarebefordras alltså till newstroll.de. Det är förbjudet för NEWSTROLL att sälja dina uppgifter eller att använda dem för andra syften än utskick av nyhetsbrev. NEWSTROLL är en tysk leverantör som vi har valt utifrån kraven i den allmänna dataskyddsförordningen och den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz). Ytterligare information finns här: https://www.newstroll.de/informationen-fuer-newsletter-empfaenger/ Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att uppgifterna och e-postadressen lagras och används till utskick av nyhetsbrevet. Detta kan göras med hjälp av ”avbeställningslänken” i nyhetsbrevet eller via avbeställningsfunktionen på vår webbplats. Avtal om uppgiftsbehandling som personuppgiftsbiträde Vi har slutit ett avtal med Newstroll rörande behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträde och följer i alla avseenden de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta bestämmelser när vi använder Newstroll.

8. Plugins och verktyg

YouTube

På vår webbplats använder vi oss av plugins för webbplatsen YouTube som ägs av Google. Webbplatsens ägare är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en av våra webbsidor som är försedd med YouTube-plugin etableras en förbindelse till YouTubes datasystem. Youtubes datasystem informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad med ditt YouTube-konto kan YouTube samordna ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. YouTube används för att vårt online-erbjudande ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i GDPR artikel 6.1 f. Ytterligare information om hur användaruppgifter hanteras framgår av YouTubes dataskyddspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

För att säkerställa enhetlig visning av typsnitt används på denna webbplats så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google. När du besöker en webbsida laddar din webbläsare de nödvändiga webbtypsnitten till din webbläsares cache-minne för att kunna visa texter och typsnitt korrekt. För detta ändamål måste din webbläsare etablera en förbindelse till Googles datasystem. Genom detta får Google information om att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Google webbtypsnitt används för att vårt online-erbjudande ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i GDPR artikel 6.1 f. Om din webbläsare inte stödjer webbtypsnitt används ett standardtypsnitt från din dator. För ytterligare information om Google webbtypsnitt se https://developers.google.com/fonts/faq och Googles dataskyddspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

På denna sida används karttjänsten Google Maps via en API. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För att funktionerna i Google Maps ska kunna utnyttjas måste din IP-adress sparas. Denna information överförs vanligtvis till och lagras på en server hos Google i USA. Denna webbplats ägare kan inte påverka denna dataöverföring. Google Maps används för att vårt online-erbjudande ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt och för att de platser som vi nämner på vår webbplats ska kunna hittas enklare. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i GDPR artikel 6.1 f. Ytterligare information om hur användaruppgifter hanteras framgår av Googles dataskyddspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Dataskydd för arbetssökande

Vi är glada över att du vill ansöka om ett jobb hos oss. Nedan förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för en ansökan och tillhandahåller relevant information i detta samband.

Har vi rätt att spara dina uppgifter?

Enligt artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) får vi behandla och spara dina uppgifter eftersom detta är nödvändigt för att säkerställa våra berättigade intressen.

Enligt GDPR artikel 21 har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personliga personuppgifter eller att återkalla ditt samtycke till denna uppgiftsbehandling.

Vi vill dock påpeka att det är nödvändigt för din ansökan att du tillhandahåller dina personuppgifter. Annars har vi ingen möjlighet att beakta din ansökan.

För att kunna handlägga din ansökan måste vi behandla en rad uppgifter om dig:

Vilka uppgifter behandlas av oss?

 • Uppgifter för identifiering av din person (förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, födelseort, medborgarskap)
 • Uppgifter om dina personliga meriter (CV)
 • Uppgifter om dina skolor (betyg)
 • Uppgifter om din yrkeskarriär (yrkesutbildningsbetyg, betyg från högskolor/universitet, intyg från arbetsgivare mm.)

Vi samlar inte in och behandlar inte några ytterligare uppgifter som avser sin personlighet, t.ex. religion, sexuella preferenser, politiska uppfattningar eller livsåskådning. Vi bedriver inte social media monitoring (Facebook, Twitter, Instagram mm).Undantaget är sådan information som du själv har offentliggjort på nätverk som XING eller LinkedIn. Detta är tillåtet eftersom det är uppenbart att du själv har offentliggjort dessa uppgifter.

 Hur behandlar vi dina uppgifter?

Vi kommer att samla in, registrera, spara, utnyttja, radera och förstöra dina uppgifter. Dina personuppgifter överlämnas inte till tredje part.

 Varför behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra ditt ansökningsförfarande.

Vem har åtkomst till dina uppgifter?

Dina uppgifter läses och evalueras av:

 • anställda på personalavdelningen
 • ledningen för det fackområde som sin ansökning avser
 • potentiella överordnade

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Om ansökningsförfarandet inte leder till en anställning kommer vi att radera dina ansökningshandlingar. Detta görs senast 6 månader efter det att ansökningsförfarandet har avslutats.
Utöver detta lagrar vi dina personuppgifter endast i den omfattning detta föreskrivs av lagen eller är nödvändigt för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i en konkret situation.

Om vi inte kan erbjuda dig det önskade jobbet, kan det ändå vara så att vi eventuellt vill ha med dig som sökande om något passande jobb blir ledigt i framtiden. Därför vill vi gärna lägga in dig i vår talangpool. Om du samtycker till det, lagrar vi dina ansökningshandlingar i vår talangpool. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Exempel på samtycke:
Om du samtycker till lagring av dina uppgifter utan tidsbegränsning, kan du kopiera följande textavsnitt i ett e-postmeddelande som du skickar till oss på följande adress:

martina.bruens@bruening-group.de

Jag samtycker till att Brüning lagrar mina ansökningshandlingar utöver det aktuella ansökningsförfarandet för att kunna beakta dem när lediga tjänster ska tillsättas i framtiden. Jag vet att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke till lagring av mina uppgifter utan tidsbegränsning.

Vem är ansvarig för dina uppgifter

Ansvarig för korrekt behandling av dina uppgifter är Brüning Group, representerat av personalchefen Martina Brüns.

Vem kan du annars vända dig till i dataskyddsfrågor?

Vårt dataskyddsombud är Uwe Rodenbeck, e-post: info@benchplusx.de, Tel: (0421) 307 454 08

Enligt GDPR artikel 77 har du dessutom rätt lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten i förbundslandet Niedersachsen (Datenschutzaufsichtsbehörde Niedersachsen) om du anser att dina personuppgifter inte behandlas korrekt.

Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Tel: (0511) 120-4599, E-post: poststelle@lfd.niedersachsen.de

Sammanfattning av dina rättigheter Du har…

 • rätt till tillgång till personuppgifter enligt GDPR artikel 15,
 • rätt till rättelse enligt GDPR artikel 16,
 • rätt till radering enligt GDPR artikel 17,
 • rätt till begränsning av behandlingen enligt GDPR artikel 18,
 • rätt till underrättelse enligt GDPR artikel 19 samt
 • rätt till dataportabilitet enligt GDPR artikel 20.