Uttjänta däck

En avrundad historia

Beskrivning

Uttjänta däck omfattar alla slags däck – både däck från personbilar och lastbilar och till och med traktorsdäck.

Ursprung

Till övervägande del från mottagningsställen för uttjänta bilar, ibland från bilverkstäder eller felproducerade däck från däcktillverkare

Återvinning

Behandling för återvinning och som sekundärbränsle för cementproduktionen

Kontakt