Returträ A II

Ytbelagt, målat eller lackerat

Egenskaper

I returträ av kategori A II sammanfattas ytbelagt, målat eller lackerat trä samt begagnade möbler utan PVC-beläggning. Träet ska dessutom vara fritt från organiska halogenföreningar och träskyddsmedel.

Ursprung

Allt behandlat trä och allt behandlat trämaterial samt möbler och köksmöbler som tillverkats av dessa material ingår i returträkategorin A II. Det kan bl.a. handla om golvbrädor, dörrblad och dörrkarmar från inomhusområdet eller behandlade skivor eller spån. Även spånskivor med eller utan ytbeläggning eller kryssfanér hamnar på samlingsplatsen för A II-trä i återvinningscentralen.

Återvinning

Returträ i kategorin A II kan materialåtervinnas om de kemiska parametrarna i returträförordningen avseende tillverkning av trämaterial iakttas. Detta hänger direkt ihop med ren förberedelse och noggrann sortering av materialet. Om detta inte är möjligt ska materialet energiåtervinnas i kraftverk som eldas med returträ.

Kontakt