Återvinning och containertjänster

Avfallshantering på högsta nivå

Containertjänsteleverantörer och återvinnare befrias av oss från sitt avfall med högsta pålitlighet. Vi är särskilt specialiserade på returträ, kommersiellt avfall och blandat byggavfall. Men även individuella önskemål kan tillgodoses eftersom hög flexibilitet är något vi är bra på. 

Returträ

Vi avfallshanterar returträ i kategorierna A I till A IV. Vi erbjuder att tillförlitligt avhämta returträ eftersom denna råvara är mer än bara en avfallsprodukt som behöver hanteras. 

Returträ  >>

Avfall

 Vi befriar kunderna från deras avfall, oavsett avfallssorten. Vi hittar det passande återvinningsalternativet för i stort sett alla typer av avfall och erbjuder våra kunder en lösning som tjänst för just deras avfall. 

Avfall  >>