Leverans i full skala

Vi levererar – kunden slappnar av

Bränsleförsörjningen av ett kraftvärmeverk ställer stora krav på ägaren när det gäller tidsinsats och planering. Detta är vi medvetna och eftersom verksamhetsutövaren är beroende av absolut tillförlitlighet och flexibilitet hos dina leverantörer. Driftstopp orsakar enorma kostnader – och just detta vill vi undvika! För dessa krav har vi utvecklat vårt system med fullskaliga leveranser till kraftvärmeverk för biomassa.

Produkten Fullskaliga leveranser ger kunden många fördelar, från leveransgarantier till bättre räntabilitet. Vi utvecklar ett koncept som skräddarsys individuellt för din verksamhet. Vi tar hand om alla tjänster som utgör den dagliga verksamheten eftersom konceptet anpassas helt efter de tekniska kraven och förutsättningarna som gäller i kraftverket.