Kommuner

Vår service till kommunerna

Vår verksamhet omfattar även offentliga upphandlingar. Kvalitet, mängd och tillförlitlighet är de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt samarbete med de behöriga myndigheterna.

Oavsett om det gäller fallskyddsmaterial, täckbark för grönytor, material för småskaliga värmeanläggningar, sågflis (t.ex. till julmarknader) etc. Vi förser kommunerna med de optimala produkterna och utför våra tjänster till punkt och pricka. Vi deltar gärna även i din upphandling.