Träflis

Återvinning

Ursprung

 • Underhållsåtgärder som profilbeskärning, häckklippning, röjning av träområden eller naturskyddsåtgärder
Biomasseheizkraftwerk

Återvinning

 • materiellt i MDF-produktionen (om träflisen motsvarar kvalitetskraven)
 • termiskt i småskaliga värmeanläggningar <1,5 MW, värmeanläggningar för biomassa och kraftvärmeverk för biomassa

Egenskaper

 • Vattenhalt: årsgenomsnitt 40–45 %
 • Värmevärde: ca 2,50 MWh/kg
 • Kornstorlek: G30 – G100 / P 16 – 100
 • låga andelar löv eller barr
certification_manager

Certifiering

 • Enligt EEG
 • Enligt REDII
 • Certifierad landskapsskötsel / ursprungsgarantisystem (OmniCert) [vorher zu prüfen]
 • NTA 8080

Kontakt