Transportmedel

Walking floor, container, sidlastare

Våra lastbilar kommer från de fyra största lastbilstillverkarna. Vi har alltså passande fordon för varje chaufförssmak. Gemensamt för alla jättarna är att de innehåller massor med teknisk utrustning som inte bara ger hög säkerhet utan även underlättar arbetet och har fördelar för kunderna. Oavsett om det gäller walking floor lastbilar eller lastväxlarcontainrar, vi är förberedda för alla transportsituationer.

Våra walking floor trailers är mångsidigt användningsbara, i synnerhet för transport av allt från löst och lätt gods ända till voluminöst palleterat gods, och erbjuder en lastvolym på upp till 95 kubikmeter. Den innovativa teknologin underlättar transport och urlastning avsevärt och gör arbetet mycket bekvämare.

Våra lastväxlarcontainrar motsvarar DIN 30722 och kan transporteras av alla avsedda fordon tack vare sin standardiserade konstruktion. Lastningsvolymen varierar beroende på användningsändamålet, men de är särskilt lämpliga för just otympliga och skrymmande laster.