Tailored Waste

eller skräddarsytt avfall

Ett problem som kraftverksägare möter är regelbundet nya krav i föreskrifterna för kommersiellt avfall och genom marknadens utveckling. Vi har därför utvecklat en skräddarsydd produkt för en avfallsåtervinning med framtid.

Med Brüning Tailored Waste ger vi de som driver förbränningsanläggningar möjlighet att påverka bränslets sammansättning och parametrar.

Flera utvecklingar har lett till att sammansättningen av kommersiellt avfall har förändrats signifikant, bland annat eftersom kommersiellt avfall källsorteras intensivare på grund av nya föreskrifter. Denna sammansättning gör att avfallets värmevärde är för högt. Genom detta minskar förbrukningen eller genommatningsmängderna och den totala mängden avfall som kan energiåtervinnas i förbränningsanläggningar.

Detta leder till en märkbar ekonomisk skada eftersom kraftverken betalas för avfallsförbränningen och inte behöver betala sitt bränsle i motsats till konventionella kraftverk. För höga värmevärden leder dessutom till högre förslitning i förbränningsanläggningarna, som inte är konstruerade för dessa värmevärden, och anläggningar måste stoppas oftare på grund av skador.