Biomassa, fragmenterad

Hållbar användning

Ursprung

Kommunalt trädgårdsavfall, rötter, material från röjning av byggarbetsplatser, privata och kommersiella avfall från träd- och buskbeskärning

Egenskaper

Trådig, grov och förgrenad biomassa

Kvalitet

  • 20–250 mm*
  • 40 % vattenhalt i årsgenomsnitt 
  • ca 10 vikt-% aska

*Kornstorleken kan variera på grund av olika behandlingsmetoder

Kontakt