Material från flishuggaren

Hållbar återvinning av restmaterial

Huggflisen som tillverkas av grenar och kvistar, buskverk, rötter och trämaterial från komposteringsanläggningar är utmärkt för energiåtervinning i kraftvärmeverk för biomassa. Som bränsle är den ett alternativ till sågverksflis och utgör dessutom sådan biomassa som det kan fås stöd för enligt den tyska lagen om förnybar energi.

Oavsett om det gäller fragmenterad biomassa eller rotträ – tack vare vårt omfattande leverantörsnätverk, där det ingår kommunala och kommersiella komposteringsanläggningar, återvinningsföretag och tjänsteleverantörer, kan du lita på våra leveranser.

Vi förser dig gärna material från flishuggare för energiproduktion som motsvarar dina krav och behov.

Material från flishuggaren >>