Skog

Skogen behöver luft för att kunna andas.

Din skog – ditt trä. För skogsbrukare eller tjänsteleverantörer inom skogsbruket är det naturligtvis viktigt att stammar, stockar, kronträ och övriga trärester från skogen köps tillförlitligt. Vi är din perfekta affärspartner! 

I perioder med starka angrepp av barkborrar eller stora ytor med vindfällen är det extra viktigt att kunna lita på goda affärspartners. I synnerhet barkborreskadat trä måste köras ut ur skogen så fort som möjligt.