Flis från sågverk

Mångsidig biprodukt

Ursprung

Sågverksflis uppstår vid fräsning i sågverk.

Sägewerk_03

Egenskaper

  • av barrträ
  • med eller utan bark
  • siktad eller osiktad

Användning

  • till största delen i cellulosaproduktionen och i trämaterialindustrin, men även i pelletsindustrin 
  • inom hortikultur och landskapsskötsel för täckning av plantsängar
  • på stora evenemang som marktäckning
  • på lekplatser som fallskyddsmaterial
certification_manager

Certifieringar

  • PEFC
  • TÜV-certifiering för fallskydd

Kontakt