Pellets

Hållbart bränsle

Pellets är rätt bränsle för hållbar och miljövänlig värme i hemmet. Med vår certifierade träpellets kan kunderna värma upp hemmet emissionssnålt och störningsfritt. Vi förser kunderna med en naturlig produkt i certifierad kvalitet.