Pellets

Hållbar och energieffektiv

När det kommer till hållbarhet och energieffektivitet är pellets en av topprodukterna bland bränslen. Även för oss är hållbarhet är något vi fäster stor vikt vid, i synnerhet inom området biomassa.

Som certifierad återförsäljare och lagerhållare har vi rätt att erbjuda certifierade träpellets i kvalitetsklasserna ENplus A1, ENplus A2 och ENplus B.