Biokol

Naturmaterial med potential

Biokol, alltså växtbaserat kol, uppstår genom pyrolytisk förkolning av växtbaserade råmaterial och kan ha en positiv effekt på jordens biologiska aktivitet. Redan för mer än 2 000 år sedan utnyttjade ursprungsbefolkningen i Sydamerika de omfattande positiva egenskaperna hos detta naturmaterial och dess påverkan på jordens kvalitet.

Välkomna att kontakta oss och berätta vad ni behöver, så hjälper vi er att hitta den produkt som har de egenskaper och kvaliteter som motsvarar era krav och behov.

Ursprung

Vi köper vårt biokol från nationella och internationella leverantörer.

Pflanzenkohle

Egenskaper

Tack vare kolets porositet förbättras jordens förmåga att hålla kvar vatten permanent. Kolets ytegenskaper gör dessutom att näringsämnen och spårämnen lagras längre och jorden därmed inte urlakas lika fort. Det gör att näringen är tillgänglig längre för markflora och växter.

Vid korrekt användning kan jordens aktivitet öka, vilket förbättrar uppbyggnaden av humus i jorden.

Användningsområden

  • för inblandning i gödningsmedel, kompost och kletgödsel
  • som additiv i biogasanläggningar
  • som additiv i stallströ
  • i ekologiska jordbruk enligt genomförandeförordning (EU) 2019/2164
Pflanzenkohle

UTNYTTJA FÖRDELARNA

Vid flerstegsanvändning kan man utnyttja fördelarna med biokol redan i ladugården: Genom att strö ut biokol i ladugården kan otrevlig lukt och mängden flugor minskas. I ladugården kommer näringsämnena (djurens fekalier) i direkt kontakt med biokolet och "aktiveras" på så sätt. Detta leder till förbättring av kletgödseln och därmed till ett högklassigt gödningsmedel för jorden.

Kontakt