Flis

från egen produktion

Som handelsföretag tillhandahåller vi alla sorters flis – för förbränning och energiutvinning, som råvara för pellets- och trämaterialindustrin eller pappers- och cellulosaindustrin eller också för täckning av plantsängar. Vi behov hugger vi även industriträ som tjänsteleverantör tillsammans med externa affärspartners och behandlingsföretag. 

Kontakta oss för att undersöka eventuella möjligheter och definiera förutsättningar och transportvillkor. Vi hjälper gärna!

Biomasseheizkraftwerk

Flis som bränsle

Vi levererar flis från skogsbruk och sågverk samt återvinningsflis från returträ av kategori A I till småskaliga anläggningar och kraftvärmeverk för biomassa.

Mer information  >>